Bilder av dyr

Denne sesongen så blir det mer fokus på å få tatt noen flere bilder av dyr.

Bilder av dyr

Jeg er en lykkelig og uvitende amatør, heldigvis, hvis ikke så hadde jeg gitt opp å ta dyrebilder for lenge siden :-)

Elgku med kalv.

Dagen i dag ga oss ingen elg på minne kortet, men en hest som rullet seg i gresset, ei ku med kalv og en flott Hvitryggspett.

Dette er fremdeles mitt eneste elg foto, en elgku med to kalver, den ene kalven er ikke med på bildet da den kom halsende 100 meter bak de andre.

Neste sesong så må jeg legge litt mer arbeid ned i å prøve å få tatt noen flere bilder av dyr.

Og ikke bare være på telttur i helgene, men også bruke noen av de til å trene på å få tatt  bilder av dyr, eller muligens kombinere dette.

Litt om Hvitryggspett fra min fantastiske fuglebok anno 1970:

Latinsk navn: Dendrocopos leucotos – 28cm

Hvitryggspett er ikke særlig vanlig i noen steder i Norge, men ofte observert i Sør Norge til og med Sør Trøndelag. Hvitryggspett er en standfugl i store deler av Nordøst Europa og er en nær slektning av den langt vanligere Flaggspett. Det er særlig tidlig på våren at spettene tiltrekker seg oppmerksomhet ved sin særegne form for paringslek ; da sender hannen og hunnen hverandre tromme signaler som kan høres på lang avstand.